حاشیه های کرار جاسم در شاهین شروع شد : کرار قهر کرد!!!

حاشیه های کرار جاسم در شاهین شروع شد : کرار قهر کرد!!!     بازیکن سایق استقلال تماس های متعددی با مدیران شاهین داشت تا بر اساس توافق قبلی نیمی از مبلغ قراردادش را دریافت نماید اما ...

مشکلات مالی سبب شد تا هافبک تازه وارد شاهین از حضور در تمرینات سر باز بزند .
جاسم کرار طی روزهای اخیر تماس های متعددی با مدیران شاهین داشت تا بر اساس توافق قبلی نیمی از مبلغ قراردادش را دریافت نماید اما هیچ یک از مدیران پاسخگوی تماس های او نبودند .
کرار گفته است : در صورت ادامه این روند روز شنبه ایران را به مقصد عراق ترک خواهد کرد .
منبع:سایت استقلال تهران

/ 0 نظر / 10 بازدید