ایران بحرین را خرد کرد(استقلالی ها ستاره بودند)

در ورزشگاه آزادی در برابر 85 هزار تماشاگر ایران بحرین را گل باران کرد و شاید بهترین تماشاگر نتیجه این بازی را چنین نمیدید. و حدس زدن چنین نتیجه ای غیر قابل درک بود .و هماهنگی بسیار زیبا بچه های استقلال در بازی دیدینی بود تا حدی که دو تا از بازیکنان استقلال وگل زیبای تیموریان  و سانت های بسیار زیبا خسرو در بازی نشان دهنده این است که در بین استقلالی ها یک هماهنگی است و لی مهم بردن تیم ملی ایران است

برای دیدن موفقیت بچه های ایران در بازی های آتی . انشاا... 

/ 0 نظر / 9 بازدید